Обяви


ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ 4 ОТ ЗСПЗЗ НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

  1. Заповеди регистри община Вършец
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ