Обяви


СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ОПЕРАЦИЯ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016"
В община Вършец започна прием на документи за осигуряване на безплатен топъл обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се лица, на министъра на труда и социалната политика.

Община Вършец определя основната целева група по проекта да включва следните групи лица:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане";
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

По проекта ще бъде осигурен топъл обяд на 130 потребители от общината, класирани по критерии за включване в социалната услуга.

Заявления-декларации (по образец) се подават в Общинска администрация Вършец, на Касата на партера, в срокдо 24.10.2016 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ