Обяви


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ И ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) има удоволствието да покани Вас и/или Ваши представители за участие в информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки:
- „Активно включване“ и „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР);
- „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК);
- 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

Срещата ще се проведе на 12 октомври 2016 г. (сряда) от 10.00 часа в зала на СПА хотел „Съни гардън“, гр. Вършец.

Очакваме Вашето потвърждение тел. 096/ 300 560 или на електронна поща oic.montana@eufunds.bg.

Александрина Здравкова
Управител на Областен информационен център – Монтана  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ