Обяви


ОБЯВА
за приемане на служба в доброволния резерв във военните формирования на съвместното командване на силите, военноморските сили и Централно военно окръжие
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21 90

ОБЯВЯВА,

че със заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват 209 длъжности за приемане на служба в доброволния резерв във военните формирования на СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ.
За ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА са обявени следните длъжности:
1. Младши експерт със звание капитан – 1 бр.
2. Специалист със звание старши сержант – 1 бр.
3. Старши оператор на ЕИТ със звание ефрейтор – 1 бр.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс по документи, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" №10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)
Емил Иванов, тел. (09527) 21 90; GSM 0898 740 104.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Монтана: 14.09.2016 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ