Обяви


ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция "Бюро по труда" Берковица уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през месец юли 2016 г., както следва:

1. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (член 41 от ЗНЗ) - 2 274 лева;
2. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ)- 2 076 лева.
3. Осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ)- 615 лева.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7- дневен срок от публикуването на обявата - до 25.07.2016 г.
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция "Бюро по труда"- Берковица.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ