СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Обяви


ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1, ОТ Т. 1 ДО Т. 4 ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Протокол от дейността на комисия, определена със Заповед № 4/08.01.2016 г. на Кмета на Община Вършец, за разглеждане на подадените декларации по чл. 23, ал. 1, от т. 1 до т. 4 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Вършец.

Протокол от дейността на комисия можете да прегледате ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ