СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Обяви


ГРАФИК
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ПЪРВИ ТРАНШ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Община Вършец уведомява заинтересованите лица, че Графикът за раздаване на хранителни продукти за първи транш по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от "Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" е, както следва:

За жителите на община Вършец:
От 12.01.2016 г. до 22.01.2016 г.
Място: гр. Вършец, сградата на "Медицински център - Вършец", бул. "България" № 2.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ