Обяви


ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
На 01.10.2015 г. от 14.30 ч. на отсечката Сопово - Черкаски ще се състои официална церемония по откриване на следните обекти:
1. "Рехабилитация на общински път MON 1090/III-162 - Долна Бела Речка - Стояново- /Долно Озирово - Горно Озирово - граница община Вършец - Враца/ - Лютаджик от км.0+000 до км.7+000 ";
2. "Рехабилитация на общински път MON 1091/III - Стояново-пк. Главаци /Черкаски-граница община/Вършец - Берковица/ - Слатина- Ягодово /MON 2009/ от км.0+000 до км.11+000".

Ремонтът е извършен по проект на община Вършец „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/321/01292/27.11.2012 г.

На откриването ще присъства зам.-председателят на Политическа партия ГЕРБ г-н Цветан Цветанов.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ