Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 03.09.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 учител информатика и информационни технологии
3 възпитатели -1-4 клас
2 възпитатели - 5-6 клас
1 лектор география и икономика
1 лектор история и цивилизация
1 учител трудово и изобразително изкуство - на 4 часа
1 начален учител
1 учител биология и химия
1 учител математика и физика- на 4 часа
1 учител история и география
1 учител в детска градина
2 възпитатели начален етап
3 начални учители
1 учител прогимназиален етап БЕЛ
1 учител по английски език - 2-7 клас
1 учител прогимназиален етап - физика ,химия, човек и природа
1 учител прогимназиален етап –математика
1 възпитател -5-8 клас
1 учител по практика за деца с умствена изостаналост
1 учител по история – лекторски – 136 часа
1 учител по изобразително изкуство, информационни технологии

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
1 шивач
1 екструдерист
5 продавач - консултанти
1 готвач
1 работник правене на колбаси
6 сезонни работници, горско стопанство
1 сервитьор  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ