СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОБРАБОТВАЩИ ПЛОЩИ, ЗАСЕТИ С ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ КУЛТУРИ

Във връзка с писмо с Изх. № 209312/14.08.2015 г. от Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Монтана и с предстоящото усилено прибиране на реколтата, Ви информираме, че Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Монтана ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с работещите по горецитираните дейности лица.

С цел улесняване на дейността на земеделските стопани и осигуряване на допълнителни възможности за наемане на работници, бе създадена нова разпоредба в Кодекса на труда /чл. 114 а/, с която се дава възможност да бъдат наемани работници за един ден с редица облекчения, както за работодателите, така и за работниците.

Подробни указания за тази възможност са поместени на сайта на ИА „ГИТ“ – www.gli.government.bg, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „ Трудови правоотношения“.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ