Обяви


ЗАПОВЕД № 184/29.05.2015 Г. ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖ, НАМИРАЩ СЕ В УПИ XII - 52,53 В КВ.,13 ОТ ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 12961.420.42.1 ПО КК НА ГР. ВЪРШЕЦ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС : ГР.ВЪРШЕЦ УЛ."РЕПУБЛИКА" № 13

На 02.04.2015 г., постоянно действаща комисия по чл. 195 от ЗУТ, назначена с моя заповед № 291/12.08.2014 г., във връзка с писмо вх. № 1100-27/13.02.2015 г. на Окръжна прокуратура Монтана за проверка на всички населени места на територията на община Вършец за наличието на строежи, които следва да се премахнат, преобразуват, ремонтират или са неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали, е направила проверка на строеж, намиращ се в УПИ XII - 52,53 в кв. 13 от подробния устройствен план - сграда с идентификатор 12961.420.42.1 по КК на гр. Вършец, с административен адрес : гр.Вършец ул."Република" № 13.

Заповедта може да видите ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ