Обяви


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2014 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет - Вършец, организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Вършец за 2014 г. и отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масова информация, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 19 май 2015 г. /вторник/ от 15:00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни гардън“, бул. „България” № 6, гр. Вършец.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес: http://www.varshets.bg/finances/months/final2014/B3_2014_4_6205.xls

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на Община Вършец или на електронен адрес: admin_varshetz@mail.bg  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ