СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Обяви


ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕТО НА МОЛБИ ЗА ДОБИВАНЕ НА ДЪРВА
Във връзка с писмо Вх. № 3300-96/26.02.2015 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство – Берковица“ инж. Йордан Йончев, на местното население на община Вършец се предоставят строителни материали и дърва за огрев, съгласно приложено разпределение.

За жителите на гр. Вършец молбите се подават в деловодството на Общинска администрация – Вършец, а за останалите населени места от общината - в съответните кметства.

В списъците ще бъдат включени лица, отговарящи на следните условия:
1. Да са с постоянен адрес в населеното място;
2. Да не получават енергийни помощи;
3. Да нямат непогасени данъчни задължения към Община Вършец;
4. Да не притежават лична или наследствена частна гора.

Молби ще се приемат от 16.03.2015 г. до 06.04.2015 г., като на живущите на един адрес ще се отпускат по 5 м3 дърва за огрев.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ