Обяви


ЗАЕДНО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Уважаеми съграждани и гости на Вършец,
Туристически информационен център гр. Вършец се обръща към всички лица и институции, ангажирани в туристическия бранш, както и към всички, заинтересовани от по-доброто туристическо и информационно обслужване в града ни, да изпратят своите конкретни предложения и свежи идеи за по-нататъшното развитие на туризма (във всичките му видове) чрез създаване на нови атракции или разширяване на предлаганите туристически услуги, на електронния адрес на Туристическия център tic_varshets@abv.bg.
Вашите идеи и предложения ще бъдат използвани за разработване и кандидатстване с проекти за финансиране пред различни донорски организациии.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ