Обяви


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЮРИСТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА"
Община Вършец обявява 1 бр. свободно работно място за млад специалист с висше образование и професионално направление "Право", по Националната програма "Старт на кариерата 2012".
Програмата осигурява временна работа на младежи до 29-годишна възраст с висше образование и е с продължителност до 9 месеца.

Документи по образец се подават в Бюрото по труда - гр. Берковица.
За справки, тел. : 0953/88371 - Бюро по труда гр. Берковица.

Подробна информация за Програмата можете да намерите на интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ