Обяви


СДРУЖЕНИЕ „МИГ ВЪРШЕЦ” ОРГАНИЗИРА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „КУЛТУРА И БАЛНЕОЛОГИЯ-УСТОЙЧИВ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”
Сдружение „Местна инициативна група Вършец, бенефициент по проект „Култура и балнеология – устойчив туристически продукт” организира заключителна конференция за представяне на резултатите и реализираните дейности по проекта.

Събитието ще се състои на 23.07.2012 г в хотел „Съни гардън”, гр. Вършец от 10 часа. Ще присъстват партньорите по проекта, представители на местната власт, читалища и НПО, представители на бизнеса.

Договорът по проект № 2007СВ16IРО006-2009-1-102 се изпълнява от 28.07.2011 г и е за срок 12 месеца. Проектът е на обща стойност 51 799 евро и се осъществява с партньорското участие на неправителствените организации „Местна инициативна група – Вършец” и „Организация за туризъм, култура и спорт” – град Сокобаня. Общата цел на проекта е устойчиво реализиране на културното наследство и природните дадености на трансграничния район Вършец - Сокобаня чрез стимулиране на културния и балнеоложки туризъм през границата между България и Сърбия  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ