Обяви


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2012 Г. - 2017 Г.
Уважаеми съграждани,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в публичното обсъждане на Стратегия за развитието на туризма на територията на община Вършец 2012 – 2017г.
На срещата ще се дискутират визията, целите и приоритетите за устойчиво развитие на туризма в общината.

Поканени са да участват представители на местната власт и туристическия бизнес.

Публичното обсъждане на Стратегията ще се състои на 18.04.2012 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - гр. Вършец.

Потвърждение за участие в събитието можете да направите до 17.04.2012 г. на телефон 09527/ 3156 или в ТИЦ Вършец, ул. Република 90А.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ