Обяви


ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ