Обяви


ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ
На 25.05.2022 г.(сряда) (при подходящи метеорологични условия) от 22:00 ч. до приключване на обработката, фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще проведе дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улична мрежа, паркови алеи, детски площадки и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене.

Обработката ще се извърши с подвижен многофункционален генератор за мащабна ларвицидна и имагоцидна обработка, тип Spray Team Elite 21S-300PD + ес, с възможност за аерозолни обработки, ULV обработки /ултрамалообемно третиране/ и топъл аерозол, монтиран на автомобил MITSUBISHI L -200 с повишена проходимост.

Използван препарат - Айкън 10 КС.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ