Обяви


ЗА ВАС БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- БЕРКОВИЦА
Уведомява безработните лица от общините Берковица и Вършец, че към май 2022 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/
Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица регистрирали микропредприятие.
- Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 4000 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Берковица, както и на тел. 0953/88341  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ