Обяви


ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – МОНТАНА ИНФОРМИРА, ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО OБЯВЯВА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗOВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”
КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да имат средно образование.
2. Да са годни за военна служба.
3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство.
5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.
6. Да са психологично пригодни за военна служба.
7. Към 31 декември 2022 година да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години.
8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.

Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на следните телефони:

Военно окръжие – Монтана: 0876 919 001, Димитрова
офис за военен отчет в общини Монтана и Чипровци: 0898 817 505, Георгиева
офис за военен отчет в община Лом, Вълчедръм и Брусарци: 0887889016, Петров
офис за военен отчет в община Берковица, Вършец и Георги Дамяново: 0889661054, Филипов
офис за военен отчет в община Бойчиновци, Якимово и Медковец: 0889937865, Симеонов  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ