Обяви


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ КОВИД-19 И С ЦЕЛ ДА ОГРАНИЧИ РИСКОВЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА УВЕДОМЯВА, ЧЕ ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА НЯМА ДА ОБСЛУЖВА ПРИСЪСТВЕНО КЛИЕНТИ ДО 17.11.2021 Г. ВКЛЮЧИТ
В този период препоръчваме използването на нашите електронни и дистанционни услуги! Ето ги и възможностите:

ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА

За тези от Вас, които искат да се регистрират в бюрото по труда – ЛЕСНА И СИГУРНА РЕГИСТРАЦИЯ В БЮРОТО ПО ТРУДА – ДИСТАНЦИОННИ ВАРИАНТИ:

ВАРИАНТ 1: ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. За да се регистрирате онлайн в бюрото по труда, трябва да имате персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ВАРИАНТ 2: Регистрация чрез лицензиран ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР (по пощата или с куриер) на адрес: гр. Берковица, пощенски код 3500, ул."Д-р Иван Панов" № 1, ДБТ Берковица.

За тези от Вас, които вече са регистрирани, но искат да проучат възможностите за работа и свободните работни места – молим да се запознаят с тях на електронната страница на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg.

Запазва се задължението на регистрираните във филиал Вършец лица да изпълняват стъпките заложени в плана им за действие, на място в Дирекция „Бюро по труда” Берковица, на адрес: гр. Берковица, ул. "Д-р Иван Панов" № 1 или неприсъствено на телефон 0953/88 371; 0953/88341; 0878469675

За прекратяване или възстановяване на регистрация на вече регистрирани търсещи работа лица и неполучаващи обезщетение за безработица от Националния осигурителен институт, могат да изпратят заявление Приложение 2 (https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/) и други необходими документи на имейл bt502@mbox.contact.bg.

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ

Молим да подавате Вашите документи чрез лицензиран пощенски оператор или електронно, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)!

Обръщаме внимание на всички клиенти, че в неотложни случаи, налагащи присъственото ползване на нашите услуги, до 17.11.2021 г. включително могат да посещават Дирекция „Бюро по труда” гр. Берковица на следния адрес: гр. Берковица, ул. "Д-р Иван Панов" № 1, тел. 0953/88371. Това е мястото, което трябва да посетите, ако искате да се регистрирате в бюрото по труда и не можете да се възползвате от дистанционните и електронни варианти за регистрация.

За възникнали въпроси: тел. 0953/88371; 0953/88341, 0878469675

Нека се пазим взаимно!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ