Обяви


ОБЯВА
Със заповед № ОХ-857/27.09.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:

- НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново – 120 длъжности;
- Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 30 длъжности.

Срок за подаване на документи – 22.10.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул. "България" № 10 (ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ