Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
На 12.08.21 г./четвъртък/ от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Вършец ще се проведе Информационна среща - семинар на тема: „Нови моменти при кандидатстването по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Срещата семинар е организирана съвместно от община Вършец и ТОО - Монтана към НССЗ - гр. София.

Заповядайте!

От организаторите  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ