Обяви


НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Уважаеми госпожи и господа, в съответствие с постъпили от Централно управление на БАБХ указания изпращам на вниманието Ви получено от „ИДДД Логистик" ЕООД уведомление относно предоставен график за събиране и транспортиране на трупове на умрели животни от животновъдните обекти съгласно Договор № 34/17.04.2019 г., сключен между фирмата и съответните Областни дирекции по безопасност на храните.

Както е посочено в уведомлението, трупове на умрели животни ще бъдат събирани от съответните области съобразно предоставения график или до 48 часа от подаване на заявката.

При необходимост от събиране и транспортиране на животински трупове заявки до „ИДДД Логистик" ЕООД могат да се подават както от официалните ветеринарни лекари, така и от кметовете на населени места и собствениците на животновъдни обекти на следните телефони: 0892 22 58 33, 0899 003 003.

Договор № 34/17.04.2019 г за обл. Видин, обл. Враца и обл. Монтана - понеделник и четвъртък или до 48 часа;
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ