Обяви


Поради необходимост от запълване на бройки /30 бр./, община Вършец продължава да приема молби за добив на дърва от Държавни горски територии.
Във връзка с писмо вх. № 3300-549/23.04.2021 г. от Директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство“- Берковица, инж. Йордан Йончев, на местното население на община Вършец се предоставят строителни материали и дърва за огрев, съгласно приложено разпределение.

Поради необходимост от запълване на бройки /30 бр./, община Вършец продължава да приема молби за добив на дърва от Държавни горски територии. За жителите на гр. Вършец, молбите се подават в деловодството на Общинска администрация - Вършец, а за останалите населени места от общината- в съответните кметства. Отпуснатия лимит на местното население на община Вършец за строителни материали и дърва за огрев от държавни горски територии за 2021 г. е както следва:

Населено място

Широколистна дървесина 1200 м3

Иглолистна дървесина за горене 70 м3

Обли греди 10 м3

1

гр. Вършец

670

70

10

2

с. Долно Озирово

1303

с. Спанчевци

1404

с. Драганица

605

с. Черкаски

606

с. Горна Бела Речка

307

с. Долна Бела Речка

308

с. Стояново

309

с. Горно Озирово

50
Общо:

1200

70

10В списъците ще бъдат включени лица, отговарящи на следните условия:
1. Да са с постоянен адрес в населеното място;
2. Да не получават енергийни помощи;
3. Да нямат непогасени данъчни задължения към Община Вършец;
4. Да не притежават лична или наследствена гора.

Молби ще се приемат до 09.07.2021 г. /петък/, като на живущите на един адрес ще се отпускат по 5 м3 дърва за огрев.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, добивът на дървесина по този ред се извършва от физически лица за лична употреба без право на продажба.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ