Обяви


ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи – 29.10.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул. "България" № 10 (ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа) ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ