Обяви


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 05.04-09.04.2021 Г.
Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 април – 09 април 2021 г,включително:

Община Вършец

На 06.04.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 08.04.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Вършец: 12961.122.66 , Александър Стамболийски 42, Аспарух 10, 8, 11, 6, Ботуня(9-ти Септември) 11, 7, 15, 13, 9, 5, 3, 2, 1, България(В.Коларов) 2, Васил Левски 16, Георги Бенковски(11 Септ) 4, 2, 6, 8, Кирил И Методи 23, 26, 9, 15, 6, 4, 17, 8, 25, 27, 19, 14, 3, 5, 13, 18, 1, 7, 21, 24, Климент Охридски(И.Манк.) 16, 9, 12, 20, 17, 13, 7, 14, 15, 5, 10, 11, Неофит Рилски 4, 7, 3, 1а, 5, 1, 6, 2, Отец Паисий 10, 3, 14, 6, 12, 8, 1, 4, 2, 5, Плиска 10, 4, 2, Република(Г.Димитров) 8, 20, 2 Вход Враца, 2, 6 А, 4, 12, 30, 16, 14, 1, 6, 10, 3, 5, 28, 22, 1г, Република(Г.Димитров) 79, 77, 14, 79 Балкан, 81, Стефан Стамболов(Г.Моцов) 4, 17, 2, 11, 3, 1, 14, 8, 7, 6, 13, 9, 16, 15, 12, 5, 10, Христо Ботев 1, Цар Калоян(Г.Яничков) 2, Четвърта 6, Шести Септември(Заводска) 2, Шипка 3, 2, 12, 11, 10, 9, 6, 1, 8, 4, 5

На 09.04.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Вършец: Ботуня(9-ти Септември) 11, 7, 15, 13, 9, 5, 3, 2, 1, България(В.Коларов) 2, Васил Левски 16, Георги Бенковски(11 Септ) 4, 2, 6, 8, Република(Г.Димитров) 79, 77, 14, 79 Балкан, 81, Стефан Стамболов(Г.Моцов) 4, 17, 2, 11, 3, 1, 14, 8, 7, 6, 13, 9, 16, 15, 12, 5, 10, Четвърта 6, Шести Септември(Заводска) 2, Шипка 3, 2, 12, 11, 10, 9, 6, 1, 8, 4, 5

На 08.04.2021 г. /09:01 - 16:00 ч. / - Спанчевци: 028115 , Арто , Билото 12, 32, 2, 10, 1, 29, 31, 28, 19, 22, 14, 25, 11, 30, 13, 34, 8, 15, 16, 7, 5, 4, 24, 3, 23, 36, 6, 20, 35, 9, 33, Георги Димитров 5, 6, 20, Десета 1, Илинден 3, 2, 10, 6, 1, 8, 4, Местност Селището , Пар.5-155, Кв.4 , Пета 38, 24, 17, 21, 4, 30, 23, 19, 40, 26, 22, 34, 42, 15, 32, Петнадесета 6, 4, 5, 1, 3, 7, 2, Седма 16, 15, 7, 11, 5, 3, 12, 20, 9, 14, 18, 6, 4, 1, 26, 2, 19, 24, 8, 10, Селището 2, 7, 20, 33, 3, 31, Овчарник, 4, 35, 44, 29, 19, 10, 1, 6, 22, 5, 25, 8, 13, 23, 14, 18, 27, 37, 17, 24, 12, 21, Четиринадесет 6, 10, 8, 2, 4, Шеста 5, 2, 7, 11, 16, 17, 3, 1, 6, 14, 12, 15, 9, 13, 4, Шестнадесета 1, 3, 2, 4, 5, Яне Сандански 7, 8, 12, 4, 2, 6, 1, 10, 5  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ