Обяви


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 22-26.02.2021 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 февруари 2021 г, включително:

На 23.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 25.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ На 26.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ - Вършец: Бор(Симо Първанов) 12, 16, 18, 14, Бреза(Безименна) 53, 1, 37, 48, 52, 66, 50, 64, 58, 56, Бялата Вода(М.Арсенов) 22, Зелени Дел 21, 29, 10, 35, 72, 16, 52, 25, 27, 14, 54, 7, 34, 46, 39, 51, 41, 48, 43, 28, 33, 50, 11, 4, 70, 13, 12, 26, 40, 15, 38, 37, 56, 44, 17, 22, 20, 45, 58, 60, 62, 1, 6, 9, 5, 53, 30, 32, 31, 8, 19, 68, 64, 18, Калето 1, 10, 2, 3, 8, 4, 6, Козница 21, 25, 15, 20, 16, 23, 14а, 29, 27, 19, 14, 13, 26, 28, 12, 2, Липа(Асен Дионисиев) 66, Местност Грамадата , Местност Дългата Ливада , Местност Редежо М. Дългата Ливада, 43, 35, 5, 52, Местност Селище 20, 1, 31, 17, 4, 19, 23, 21, 6, 2, 5, 27, 14, Минкова Баня 6, 5, 2, 3, 4, 1, Република(Г.Димитров) 230, 159, 238, Софроний Врачански 2, Стара Река 32, 30, 24, 20, 28, 22, 34, 36, 26, Явор(Дионисий Илиев) 63  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ