Обяви


ЗАПОЧНА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2021 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Община Вършец уведомява данъчно задължените лица, че вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства за 2021 г.

При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:

• безкасово по банков път Община Вършец се обслужва от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, клон „Вършец“, IBAN: BG 08 UBBS 800 284 543 036 10, BIC: UBBS BGSF, код на вид плащане:

44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 23 00 – данък моторни превозни средства,
44 24 00 – такса битови отпадъци.

• на касите на Община Вършец,

• на касите на „Български пощи“,

• в офисите на „Изипей“ (EasyPay),

• в Кметствата по населени места.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ