Обяви


ПМС 151/2020 ИЗМ. И ДОП. С ПМС 278/2020
Агенцията по заетостта информира всички работодатели, че от 26.10.2020 год. стартира Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г.

Чрез това Постановление продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите за месец август.

Документи от работодатели - кандидати за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. се приемат във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.

За повече информация на място в ДБТ Брковица от 08:30 до 17:00 часа или на телефон 0953 88341  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ