Обяви


АНКЕТНА КАРТА - ПИРО ВЪРШЕЦ
Уважаеми граждани на община Вършец,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Вършец стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Вършец за периода 2021-2027г. (ПИРО). ПИРО е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето активно участие в процеса на изработването на Плана ще допринесе за качеството и реалистичността му, както и ще отрази Вашата визия за развитие на Община Вършец. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на ПИРО, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

(Моля, отбележете отговорите на въпросите в анкетната карта ).

Моля, Вашите отговори да получим в срок до 30.10.2020 г.

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас и за бъдещото развитие на нашата Община!

Линк към анкетата  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ