Обяви


Заповеди по чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на община Вършец
Във връзка с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, са издадени заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ от Директора на ОД "Земеделие" - Монтана за землището на община Вършец.

Архивиран файл със заповедите можете да свалите ОТ ТУК!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ