Обяви


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЪРШЕЦЗА ПЕРИОДА 14.09-18.09.2020 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 14 септември – 18 септември 2020 г, включително:

Община Вършец

На 14.09.2020 г. /09:16 - 10:00 ч. ; 15:00 - 16:00 ч. / - Вършец: 12961.40.243 , 23-Ти Септември 1, 2, 11, 3, 5, 23, 21, 15, 19, 7, 9, 13, 17, Александър Занов 7, 3, 6, 5, 4, 8, 11, 2, 12, 2, 1, Бор(Симо Първанов) 12, 16, 18, 14, 4, 2, 6, 8, 1, Бреза(Безименна) 36, 6, 24, 34, 49, 43, 4, 20, 57, 2, 53, 41, 51, 47, 45, 16, 1, 15, 17, 11, 9, 7, 5, 3, 31, 27, 13, 37, 35, 19, 53, 1, 37, 48, 52, 66, 50, 64, 58, 56, Бялата Вода(М.Арсенов) 22, 7, 25, 9, 35, 5, 39, 3, 37, 27, 13, 4, 29, 22, 33, 23, 1, 8, 15, 14, 19, 1, 2, 26, 39, 28, 43, 7, 32, Водопада 30, 23, 24, 11, 14, 18, 6, 28, 13, 26, 59, 20, 16, 17, 40, 10, 1, 2, 4, 3, 8, 6, 5, 7, 48, 44, 18, 23, 24, 11, 4, 26, 12, 15, 27, 25, 17, 34, 3, 19, 28, 13, 38, 20, 14, 9, 1, 8, 10, 5, 22, 32, 56, 7, 6, 2, 16, 57, Георги Алексиев Антонов 4, 6, 3, Георги Д.Истатков 6, 21, 5, 2, Детелина(Гр.Виденов) 1, 1, 8, 4, 7, 5, 2, 10, 3, 6, 9, Дико Илиев 15, 1, 17, 11, 9, 3, 13, 7, 23, 5, Добри Чинтулов(А.Антонов) 2, Зано Ангелов 3, 9, 16, 6, 2, 8, 12, 14, 5, 7, 4, 10, Заножене 260, 270, 191, Зелени Дел 4, 35, 2, 21, 29, 10, 35, 72, 16, 52, 25, 27, 14, 54, 7, 34, 46, 51, 39, 41, 48, 43, 28, 50, 4, 70, 11, 12, 13, 15, 40, 26, 37, 38, 56, 44, 17, 20, 22, 45, 58, 60, 62, 6, 9, 1, 53, 5, 30, 32, 31, 8, 68, 19, 64, 18, Калето 1, 10, 2, 3, 8, 4, 6, Кв.Изток Извън Регулация Квартал Заножене, Козница 1, 10, 4, 6, 3, 8, 5, 11, 2, 21, 25, 15, 20, 16, 23, 14а, 29, 27, 19, 14, 13, 26, 28, 12, 2, Липа(Асен Дионисиев) 66, 64, 55, 60, 54, 50, 52, 63, 53, 53а, 62, 59, 65, 4, 19, 6, 45, 23, 13, 17, 33, 40, 39, 36, 26, 24, 44, 5, 21, 41, 27, 1, 38, 2, 43, 48, 30, 15, 32, 37, 42, 8, 66, Малина(Ив.Първанов) 5, 3, 4, 1, 6, 2, 12, Местност Водопад 5, 12, 6, Местност Грамадата , Местност Дългата Ливада , Местност Иваново Поле 7, 2, 15, 17, 10, 7, 12, 8, 13, 3, 14, 11, 20, 20, Местност Оменячки Дол 10, 4, 1, Местност Редежо М. Дългата Ливада, 43, 5, 35, 52, 15, 11, 8, 19, 18, 16, 50, 25, 39, 24, 20, 10, 37, 3, 2, 17, 7, 13, 35, Къща, 5, 6, 23, 4, 26, Местност Селище 20, 1, 31, 17, 4, 23, 19, 6, 21, 2, 5, 27, 14, Минкова Баня 6, 5, 2, 3, 4, 1, Младост(М.Христов) 16, 10, 5, 12, 2, 6, 9, 7, 1, 4, 8, Найден Геров 5, 4, 6, 1, Никола Д.Петков(Химик) 6, 1, 4, 10, ПИ 12961.43.319 Местност Водопада, Редежо , Република(Г.Димитров) 192, 131, 236, 198, 151, 135, 112, 119, 230, 133, 155, 139, 242, 149, 202, 125, 210, 238, 159, 240, 121, 234, 208, 200, 206, 145, 232, 222, 216, 143, 218, 228, 212, 244, 147, 157, 194, 220, 189, 266, 260, 177, 183, 264, 173, 191, 268, 262, 270, 216, 230, 159, 238, 167, 246, 181, 256, 252, 169, 248, 260, 171, 163, 254, 258, 161, 179, 175, 250, Роза(Стоян Иванов) 11, 13, 6, 3, 9, 7, 5, 1, 4, Синчец(Наум Начев) 3, 1, 2, 4, Софроний Врачански 2, 7, 1, 8, 2, 5, 6, 3, Стара Река 32, 30, 24, 20, 28, 22, 34, 36, 26, 6, 8, 16, 10, 14, Тинтява(Безименна 2) 2, 4, 2, 5, 1, 10, 9, 11, 8, 3, 7, 6, 4, 3, Явор(Дионисий Илиев) 63, 56, 53, 4, 12, 7, 5, 28, 47, 33, 49, 42, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 31, 24, 10, 55, 17, 2, 30, 27, 32, 36, 40, 16, 9, 3, 37, 15, 38, 63

На 14.09.2020 г. /09:16 - 16:00 ч. / - Вършец: 12961.40.243 , Водопада 30, 23, 24, 11, 14, 18, 6, 28, 13, 26, 59, 20, 16, 17, 40, 48, 44, 18, 23, 24, 11, 4, 26, 12, 15, 27, 25, 17, 34, 3, 19, 28, 13, 38, 20, 14, 9, 1, 8, 10, 5, 22, 32, 56, 7, 6, 2, 16, 57, Георги Д.Истатков 6, Зелени Дел 35, Кв.Изток Извън Регулация Квартал Заножене, Местност Водопад 5, 12, 6, Местност Иваново Поле 7, 2, 15, 17, 10, 7, 12, 8, 13, 3, 14, 11, 20, Местност Редежо 15, 11, 8, 19, 18, 16, 50, 25, 39, 24, 20, 10, 37, 3, 2, 17, 7, 13, 35, Къща, 5, 6, 23, 4, 26, ПИ 12961.43.319 Местност Водопада, Редежо , Република (Г.Димитров) 216, Тинтява (Безименна 2) 3  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ