Обяви


ОТМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЛ. МОНТАНА И ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
РДГ – Берковица уведомява, че се отменят насрочените обществени обсъждания за периода 10 – 13.08.2020 година по проекта на плана и екологичната оценка към него.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ