Обяви


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 03.08-07.08.2020 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 03 август – 07 август 2020 г, включително:

Община Вършец

На 05.08.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 06.08.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Вършец: Александър Занов 7, 3, 6, 5, 4, 8, 11, 2, 12, Бреза(Безименна) 36, 6, 24, 34, 49, 43, 4, 20, 57, 2, 53, 41, 51, 47, 45, 16, Георги Алексиев Антонов 4, 6, 3, Детелина(Гр.Виденов) 1, Добри Чинтулов(А.Антонов) 2, Заножене 260, Зелени Дел 4, Козница 1, 10, 4, 6, 3, 8, 5, 11, 2, Липа(Асен Дионисиев) 66, 64, 55, 60, 54, 50, 52, 63, 53, 53а, 62, 59, 65, Местност Оменячки Дол 10, 4, 1, Младост(М.Христов) 16, 10, 5, 12, 2, 6, 9, 7, 1, 4, 8, Найден Геров 5, 4, Република(Г.Димитров) 167, 246, 181, 256, 252, 169, 248, 260, 171, 163, 254, 258, 161, 179, 175, 250, Роза(Стоян Иванов) 11, 13, Тинтява(Безименна 2) 2, 4, Явор(Дионисий Илиев) 63, 56  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ