Обяви


ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.07.2020 г.
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование
1 Ветеринар
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование
1 Помощник – готвач
2 Продавач – консултант
2 Машинен оператор, производство на картонени изделия
1 Шивач
1 Гладач
1 Монтажник, дограма
10 Шивач мъжко-дамско облекло
5 Водач селскостопански машини
2 Ветеринарен техник (фелдшер)
5 Работник животновъд
1 Механик земеделски машини
2 Личен асистент
2 Резач, камъни

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
Ул.”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ