Обяви


ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЕРИОДА 08.06-12.06.2020 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано. * Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

Община Вършец

На 08.06.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./ - Вършец: Александър Занов 7, 3, 6, 5, 4, 8, 11, 2, 12, Бреза(Безименна) 36, 6, 24, 34, 49, 43, 4, 20, 57, 2, 53, 41, 51, 47, 45, 16, Георги Алексиев Антонов 4, 6, 3, Детелина(Гр.Виденов) 1, Добри Чинтулов(А.Антонов) 2, Заножене 260, Зелени Дел 4, Козница 1, 10, 4, 6, 3, 8, 5, 11, 2, Липа(Асен Дионисиев) 66, 64, 55, 60, 54, 50, 52, 63, 53, 53а, 62, 59, 65, Местност Оменячки Дол 10, 4, 1, Младост(М.Христов) 16, 10, 5, 12, 2, 6, 9, 7, 1, 4, 8, Найден Геров 5, 4, Република(Г.Димитров) 167, 246, 181, 256, 252, 169, 248, 260, 171, 163, 254, 258, 161, 179, 175, 250, Роза(Стоян и ванов) 11, 13, Тинтява(Безименна 2) 2, 4, Явор(Дионисий и лиев) 63, 56

На 10.06.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./ - Вършец: 420.127.28, Васил Априлов 18, 6, 12, 20, 8, 11, 9, 10, 4, 2, 14, 16, 7, 5, 3, Васил Левски 39, Местност Милкина Ливада Сгр, Никола Й.Вапцаров 11, 14, 12, 13, Раковска 31, 3, 21, 28, 43, 30, 26, 27, 49, 9, 2, 29, 20, 37, 19, 14, 17, 7, 10, 16, 15, 23, 1, 35, 24, 4, 8, 41, 12, 47, 18, 32, 6, 25, 5, 22, 11, 13, Трети Март(Братя Леон) 5, 3, 2, 4, Хисаря 6, 1, 31, 23, 28, 10, 18, 27, 24, 5, 22, 26, 20, 4, 14, 35, 2, 25, 19, 37, 7, 8, 17, 9, 21, 11, 13, 3, 15, 16, 33, 12, 30, 29, Цар Калоян(Г.Яничков) 15, Червени Камък 11, 5, 13, 1, 2, 16, 9, 4, 10, 17, 8, 21, 12, 6, 7, 18, 19, 15, 3, 14

На 11.06.2020 г. /14:00 - 16:30 ч./ - Вършец: Алеко Константинов 6, 2, 1, 5, 3, 4, Александър Стамболийски 52, 5, 1, 35, 28, 42, 22, 6, 50, 12, 48, 33, 18, 21, 62, 11, 31, 38, 40, 14, 34, 8, 26, 29, 30, 10, 39, 32, 36, 3, 19, 15, 25, 9, 13, 56, 44, 23, 60, 46, 17, 54, 7, 24, 16, 4, 20, и ван Вазов 34, 41, 28, 33, 35, 32, 39, 24, 26, 37, 31, 29, 30, Цар и ван Асен II-ри(И.Бог 16, 22, 24, 17  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ