Обяви


ПОКАНА
На 03.07.2020 г. от 16 часа в Градска художествена галерия гр.Вършец ще се проведе общо събрание на СОПД „ФК Вършец 2012“, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Изменение и допълнение на член 16 от Устава на Сдружението
2. Изменение и допълнение на член 16 т.17 от Устава на Сдружението
3. Изменение и допълнение на член 21 т.1 от Устава на Сдружението
4. Изменение и допълнение на член 26 от Устава на Сдружението
5. Изменение и допълнение на член 29 от Устава на Сдружението
6. Изменение и допълнение на член 32 т.15 от Устава на Сдружението
7. Изказвания, мнения и питания

Измененията в Устава на Сдружението се налагат във връзка с промяна на чл.14 т.4 от ЗФВС.
Поканата е поставена на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на сдружението – бул.“България“ № 10, град Вършец, информационно табло, на дата 03.06.2020 год.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ:
Председател на УС на СОПД „ФК Вършец 2012“  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ