Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми граждани,
Във връзка с приключването на първа фаза от подмяната на довеждащ водопровод от язовир“Среченска бара“ за град Враца, Община Вършец организира среща в петък 15.05.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала на общината, между фирмата изпълнител и собственици или ползватели на земеделски земи, през които минава водопровода или съседни имоти имащи нанесени щети.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ