Обяви


BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3"
Община Вършец приема заявления от желаещите потребители на социалната услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-компонент 3“ за предоставяне на услугата по домовете на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, хора поставени под карантина ,лица с увреждания и хора в риск.

По проека общината ще наема и персонал за предоставяне на услугата за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19.
Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които ще се закупуват със средства на потребителите.
Хората в нужда биха могли да получат съдействие за заплащането на битовите им сметки или в заявяването и получаването на неотложни административни услуги.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ