Обяви


ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 26.03.2020 г.
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование
9 Шивач мъжко/дамско облекло
8 Шивач мъжко/дамско облекло
8 Шивач мъжко/дамско облекло
1 Помощник – готвач
3 Продавач – консултант
6 Работник, полевъден
2 Гладач
2 Машинен оператор, производство на картонени изделия
1 Общ работник

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
Ул.”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ