Обяви


ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.03.2020 г
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование
  • 9 места - Шивач мъжко/дамско облекло
  • 8 места - Шивач мъжко/дамско облекло
  • 8 места - Шивач мъжко/дамско облекло
  • 1 място - Шивач мъжко/дамско облекло
  • 3 места - Продавач – консултант
  • 7 места - Работник, полевъден
  • 2 места - Гладач
  • 2 места - Машинен оператор, производство на картонени изделия
  • 1 място - Общ работник

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
Ул.”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038
  • 1 място - Оператор, производствена линия  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ