Обяви


СЕМИНАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЖИВОТНОВЪДИ
Териториален областен офис - Монтана към Национална служба за съвети в земеделието - гр. София, съвместно с Община Вършец и БАБХ – гр. Вършец ще проведат на 05.02.2020 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Община Вършец семинар на тема:

- „Възможности за подпомагане на малки стопанства в планинските райони посредством подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

- “Изисквания за регистриране на животновъдни обекти по чл. 137 от ЗВМД с промените в Наредба 44”.

Лектори на събитието ще бъдат експерти от ТОО – гр. Монтана и БАБХ гр. - Вършец.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ