Обяви


ОБЯВА
за прием на документи и провеждане на изпити с кандидати за курсанти и студенти за учебната 2020/2021 година в НВУ „Васил Левски” - гр. Велико Търново
Национален военен университет „Васил Левски”- гр. Велико Търново обявява прием на документи и провеждане на изпити с кандидати за курсанти и студенти за учебната 2020/2021 година.

Срок за подаване на документи за ранен прием на курсанти: 05.02.2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 05.02.2020 г. и 06.02.2020 г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА.


Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ