Обяви


ОБЯВА
за 60 вакантни длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
Със заповед №ОХ-1062/28.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 60 /шестдесет/ вакантни длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс.

Краен срок за подаване на документи: 07.02.2020 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ