Обяви


ОБЯВА
за длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани, освободени от военна служба
Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани, освободени от военна служба, както следва:
- за Централно военно окръжие – 26 длъжности;
- за Сухопътни войски – 1374 длъжности;
- за Военноморски сили – 47 длъжности.

Краен срок за подаване на документи:30.10.2020 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ