Обяви


ОБЯВА
за вакантна длъжност в Централно военно окръжие (ЦВО)
Със заповед № ОХ - 999/05.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност в Централно военно окръжие (ЦВО) за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, която следва да се заеме след провеждане на конкурс.

Краен срок за подаване на документи: 13.12.2019 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ