Обяви


ОБЯВА
за длъжности за офицери във Военно - географската служба
Със заповед № ОХ - 997/05.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военно - географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

Краен срок за подаване на документи: 17.01.2020 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ