Обяви


ОБЯВА
за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

1.1. за в. ф. 48960 – Бургас – 52 войнишки длъжности;
1.2. за в. ф. 42610 - Козарско– 2 войнишки длъжности ;
1.3. за в. ф. 52480 – София – 2 войнишки длъжности;
1.4. за в. ф. 28860 – Г.Малина – 36 войнишки длъжности;
1.5. за в. ф. 52210 – Банкя– 2 войнишки длъжности;
1.6. за в. ф. 22980 – София – 23 войнишки длъжности.

Краен срок за подаване на документи:23.12.2019 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа.)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ